Bir İnceleme voleybol nasil oynanir

Ke§ke tekrar yaralansam. Ke§ke gene tutsak kamplarina du§sem, gene kurtarilsam ve moral izni verseler bile Sumida’yi dunya gozuyle bir henüz...

Tezel’e aldirmaz. Tezel’in duyup duymayacagi katı du§undurmuyor Mujgan’i, belli. Amma benim duymam iyi olacak mi, mümteni mi; boyle bir gekingenlikle kekeleyerek surduruyor konu§masini.

gatallar ve kopuklu §arap e§liginde yeme bu kalabaligi ikide bir varligindan ku§kuya du§urmemek igin Tezel’den ba§ka olsa olsa bir bile kendime, tamam, en ahir bir de kendime bir kadeh igki alabilirim.

Elan fi tarihinde, Sükûnet bayraminin ilanina ramak kaldigi gunlerden birinde şu demek oluyor ki, bu, künde giki§inda ba§ka bir hileci arkada§inin evine gidiyor. Elan bir yigin aktris, henüz bir yi-gin geng §air falanmi§lar. Eh o gunler ongun iyi bükülme laflarini ettigimiz gunler... âdeta devrimin eli kulaginda.

Gittikge gogaliyoruz. Ko§emizde kalabalikla§iyoruz. Artik bir numara ba§ima Tezel’in titreyen ellerine, her turlu inangtan kiri§i kirmi§ baki§larina da sigmamam. Geriye beş altı elan itilmi§ koltugunda, eli muttasıl opulmesine kar§in mecmu yalniz kalan kayinvalidemin yanina mi siginsam?

§imdi boyle soyleyerek Aysel du§uncesinden artakalan bozgunlugunu ortmeye gali§iyor olmali. Bir dizini bahis siteleri devetabanmm saksisina dayiyor.

Bunu derken usulca kasildigimi de yakaliyorum. Tezel’in bu agiklamasi du§ gucume duydugum guveni peki§tiriyor, ne tıraşçı soylemeli. Oyle ki, nerdeyse Erturk’un yurda donu§te astlarina, erlere, evet da en iyisi ihtiyat subaylara gektigi soylevleri de duyabiliyorum.

Ihtilalci arkada§larimdan biri, o gunler bir kiza benim kadar delice sevdalansa, o kizi her yere pe§inden ta§isa ve her yere o kizin pe§inden gitseydi, inan olsun sayin hocam, bu arkada§in pestilini gikarirdim. Elini yuzunu morartmadan, di§lerini dokmeden koyvermezdim onu. O da, butun bunlarin ardindan ba§ini dimdik tutarak: “Seviyorum. i§te bukadar!

Ahmet’e bu sarho§ halinde ve kendim de sert ayik olmayarak ‘Sen kendini kurtar aslanim’ demem §u an gok gulung kagacak. Kotu bir gorba bu. Burnumu tikasam, gozumu yumsam da, yenilip yutulamayacak bir gorba.

“Bizim mebus Remzi dimağ kizidir Yildiz,” diye en ahir geng kadini benimle tani§tirmayi akil ediyor.

“Ben her yerde olurum. Bundan boyle ben her §eye bula§abilirim, amma bana uslu zerre bula§maz.”

Dondugum ezgi, geldigim yolun ayni. Bir numara ayrimi, gece kuluplerinin sarho§larini, kusmuklarini di§ari ta§irmi§ olmasinda. Laf atanlar, arabalariyla kari canlı bahis kiz pe§ine takilan yeni zamparalar. Ben kendimi ansizin bu kuluplerden birinde sevgisizligi gogaltan evet da sevgisizligin gogalttigi bu adamlardan biriyle kucak kucaga goruyorum.

Hizla bir sona dogru kaydigimi duyuyorum. Burada yalnizliktan igim kaziniyor. Bir parkin kizgin beton duvari ise canimi almaya yetmiyor.

Kotu acila§tim bu son aylar. Oysa Ingin’i yalniz sevmem degil, saymam da onun ki§iliginden gelen bir §eydi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *